Fondatioun Kriibskrank Kanner

Donation à la Fondatioun Kriibskrank Kanner

Am Kader vum OPTIN BIKE Festival Luxembourg den dëst Joer am Oktober um Boy Konen organiséiert ginn ass, gouf een Deel vun de Recetten an den Aschreiwungen bei der Course an dem Spinning gespent.

Der Fondatioun Kriibskrank Kanner gouf een Scheck an héicht vun 650.-€ iwwerreecht vun den Hären Louis Haas, Romain Haas an Ricardo Silva.

E grousse Merci 👍

Fondatioun Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d’un cancer)

Tags: No tags

Comments are closed.